Referencia lista

 

Antenna Hungária Rt.

- 88 db Pont-pont mikrohullámú összeköttetések telepítése

- Pont-multipont mikrohullámú összeköttetés telepítése (65 végpont)

- 12 db Pont-multipont bázisállomás telepítése

-  NETMAN felügyeleti rendszer installálás

 

Antenna Távközlési Zrt.

- 26 db Pont-pont mikrohullámú összeköttetések telepítése

- Pont-multipont mikrohullámú összeköttetés telepítése (93 végpont)

- Pont-multipont bázisállomás telepítése (4 bázisállomás)

- Antennatartó szerkezet megerősítésének tervezése és kivitelezése (4 helyszín)

 

Belügyminisztérium

- 15, 23, 38 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése és telepítése (29 összeköttetés)

- mikrohullámú antennatartó tornyok kivitelezése (4 db)

- 15, 23, 38 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése és telepítése, ERICSSON-nal szerződve, ORTK beruházásában (24 összeköttetés)

- országos gerinchálózat tervezése, kivitelezése (77 összeköttetés)

- országos gerinchálózat bővítés (SA-67 projekt) tervezése, kivitelezése (93 összeköttetés)

 

CH2M HILL Kft.

- UMTS bázisállomások kivitelezése (5 állomás)

 

ERICSSON MAGYARORSZÁG Kft.

- 210 db Pont-pont mikrohullámú összeköttetések tervezése, engedélyeztetése, telepítése

- MINI-LINK telepítői oktatás

- End-to-End hívástesztek végrehajtása HLR, MSC és BSC szoftvercseréhez a T-Mobile hálózatában (16 alkalom)

- Drive tesztek Pannon GSM SWAP-hoz kapcsolódóan (942 állomás)

- Megvalósíthatósági tanulmányterv mikrohullámú összeköttetések kiépítésére (123 összeköttetés)

- Bázisállomás SWAP Pannon hálózaton (148 állomás)

- UMTS rádiós berendezések telepítése T-Mobile hálózaton (96 állomás)

 

FORNAX Rt.

- 3,5 GHz-es bázisállomás tervezése, kivitelezése (6 állomás)

- 3,5 GHz-es előfizetői végpont telepítése (39 végpont)

 

GTS Magyarország Kft.

- IRT 2000 és Alcatel pont - multipont mikrohullámú rendszer tervezése és telepítése  (26 bázisállomás, 119 végpont)

- fenntartási szolgáltatás évi 365 napos, napi 24 órás ügyelettel, 4 órán belüli hibajavítással  (6 év)

- pont-pont közötti 15, 23, 38 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése és telepítése  (85 összeköttetés)  

- pont-pont közötti 15, 23, 38 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése (170 szakasz)

- Bázisállomások tervezése, infrastrukturális kialakítása (18 bázisállomás)

 

Honvédelmi Minisztérium EI Rt.

-  HM telefonközpontok erősáramú felújításának tervezése, kivitelezése (34 telephely)

-  HM távközlési állomások érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (70 helyszín)

 

Kapsch Kft.

- WLAN állomások kivitelezés, LOS mérés (63 állomás)

- MVM átviteltechnikai hálózat kiviteli tervek készítése (23 állomás)

 

Magyar Telekom Nyrt.

- Új bázisállomások kivitelezése (14 db)
- Meglévő bázisállomások modernizációja – NeMo project

 

MATÁV Rt.

TÁVBER :

-  mikrohullámú torony kivitelezése (45 db torony - 42 nap alatt)

- 56 új mikrohullámú torony kivitelezése

- 19 db torony magasítása az RLL projekt keretében

- 18 db híradástechnikai konténerek gyártása és telepítése az RLL projekt keretében

 

 Miskolci, Szegedi, Pécsi Igazgatóság:

- 15, 23 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése (33 szakasz)

- 15, 23 GHz-es mikrohullámú összeköttetések telepítése (30 összeköttetés)

- 19 db mikrohullámú antennatartó tornyok építése

- 8 db híradástechnikai konténerek gyártása és telepítése

 

 TIG:

- 28 végpont Wireless Local Loop projekt Budán: RAS 1000 rendszer kültéri berendezéseinek telepítése (ERICSSON-nal szerződve)

- 13 db 23 GHz-es mikrohullámú összeköttetések telepítése

 

 SAT-NET:

- IRT 2000 pont - multipont mikrohullámú rendszer telepítése Budapesten, adatátviteli célokra (14 db bázisállomás, 87 végpont)

 

MOL Rt.

- RT 1500 pont-multipont mikrohullámú rendszer tervezése kulcsrakész telepítése (5 bázisállomás, 28 végpont)

- 23, 38 GHz-es mikrohullámú összeköttetések tervezése és telepítése (19 összeköttetés) (ERICSSON-nal szerződve)

- 8 db mikrohullámú antennatartó tornyok kivitelezése

- középkapacitású országos mikrohullámú hálózat tervezése, kivitelezése (17 telephely)

 

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

- P-P, P-MP mikro berendezések üzembe helyezése (24 db)
- Bázisállomás telepítés (1db)

 

MVM OVIT Zrt.

- P-P, P-MP összeköttetések telepítése

- acélszerkezeti munkák

- bázisállomások tervezése

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

- 14 db Mikrohullámú összeköttetések tervezése és kivitelezése

 

NISZ Zrt.

- Mikrohullámú összeköttetések tervezése, hálózat rekonstrukció

 

NOKIA HUNGARY Kft.

- Műszaki támogatás, szakértés

- DCS bázisállomások telepítése (Vodafone projekt) (97 állomás)

- Mikrohullámú összeköttetések telepítése (18 összeköttetés)

- Helyszínkeresés, bázisállomások tervezése (86 szerződéskötés)

- Telepített bázisállomások clean up munkái (56 állomás)

 

Novofer Rt.

- 18 db Mikrohullámú összeköttetések tervezése, kivitelezése

 

PANNON GSM

- bázisállomások infrastruktúrájának építészeti tervezése (12 db)

- bázisállomások infrastruktúrájának előkészítése (18 db)

- 15 db GSM bázisállomás technológiai szerelése (NOKIA-val szerződve)

- Drive tesztek GSM SWAP-hoz kapcsolódóan (942 állomás) (Ericssonnal szerződve)

 

PanTel

- tanulmánytervek készítése mikrohullámú összeköttetések megvalósíthatóságáról (pont-pont, pont-multipont) (311 végpont)

- 175 Pont-pont mikrohullámú összeköttetések és infrastruktúrák kivitelezése

-  Pont-multipont mikrohullámú összeköttetések kivitelezése (120 végpont)

- eseti jellegű fenntartási szolgáltatás évi 365 napos, napi 24 órás ügyelettel, 4 órán belüli hibajavítással

 

PRO-M kft.

-  EDR állomás tervezése (T-Mobile megrendelés) (46 helyszín)

 

Oktatási Minisztérium

- 5 db Mikrohullámú hálózat tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése

 

Országos Meteorológiai Szolgálat

- az OMSZ villámdetekciós hálózatának kiépítéséhez szükséges berendezések és hálózatok beszerzése és telepítése (26 állomás)

- az OMSZ légköri radar beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bonyolítása (Cca: 1.200 mFt beszerzési értékben)

- az OMSZ légköri radarhoz szükséges infrastruktúra módosítások (épület átépítés, speciális torony építés) tervezése, engedélyeztetés és kivitelezése (3 állomás)

 

SAGEM Magyarország Kft.

-  8 db Mikrohullámú összeköttetések frekvenciatervezése és engedélyeztetése

 

Siemens Telefongyár Kft.

- 16 db Mikrohullámú összeköttetések kivitelezés

 

T-Mobile Távközlési ZRt.

- GSM bázisállomások kiépítése (66 db)

- UMTS bázisállomások kivitelezése (340 db)

- EDR bázisállomások kivitelezése (46 db)

- Routerek telepítése (55 db)

- WLAN berendezések telepítése (63 db)

- Átviteli utak kiépítése (48 db)

- Bázisállomások tervezése (129 db)

- End-to-End hívástesztek végrehajtása HLR, MSC és BSC szoftvercseréhez a T-Mobile hálózatában (Ericssonnal szerződve)

 

Telenor Zrt.

- UMTS - U2100 optimalizálás (39 db)
- BTS módosítás (11 db)
- Site co-location (3 db)
- LTE rollout (63 db)

 

WESTEL 900 GSM Rt.

- kulcsrakész GSM bázisállomások telepítése (460 db)

- mikrohullámú antennatartó tornyok kivitelezése (32 db)

- Bázisállomások építészeti tervezése (210 db)

- Mikrohullámú összeköttetések tervezése (33 db)

 

WESTEL Rádiótelefon Kft.

- NMT rádiótelefon bázisállomások kulcsrakész kivitelezése (143 állomás)

-  11, 13, 15, 23 és 38 GHz-es mikrohullámú berendezések telepítése (186 összeköttetés)

-  mikrohullámú antennatartó tornyok kivitelezése (46 db)

- konténerek gyártása, felszerelése és telepítése (62 db)

- rádiótechnikai tervek készítése (122 db)